Ford Tuning, Ford Focus ST, Ford Mondeo ST, Ford Focus 
Tuning, Ford Mondeo Tuning

Wpisz kody błędów OBD

Możesz wpisać kilka kodów błędów oddzielonych przecinkiem, np. P0120, P0465, C0266
P1121

TP sensor inconsistent with MAF sensorPOWRÓT
Wszystkie obsługiwane kody błędów OBD 2